نقشه سايت |   ورود/عضويت |   English  
Skip Navigation Links » نقشه سایت
كاربر میهمان خوش آمدید.
Skip Navigation Links.
محصولات
یوپی اس
سری SFR
مدل SFR3000-DT
مدل SFR5000-DT-BLK
سری SDC
مدل SDC1500S-RT
مدل SDC1500S-RM-3U-LCD
مدل SDC2000S-RT
مدل SDC3000S-RT
مدل SDC6000X-RT-3U
سری DSS
مدل DSS1500X-RT
مدل DSS2000X-RT
مدل DSS3000X-RT-3KW
سری Cadillac
مدل CAD10KX1-RT4U
مدل CAD10KX3-RT4U
سری VENUS
مدل VENUS1300
باتری
Sunnyway
باتری سیلد اسید12V9AH
باتری سیلد اسید12V28AH
باتری سیلد اسید12V42AH
باتری سیلد اسید12V65AH
باتری سیلد اسید12V100AH
CSB
باتری سیلد اسید CSB12/69WH
باتری سیلد اسید CSB12/232WH
باتری سیلد اسید CSB12/360WH
باتری سیلد اسید CSB12/555WH
باتری سیلد اسید CSB12/830WH
كابینت باتری
48 ولتی
كابینت باتری SBC48M-100AH-CHR
كابینت باتری SBC48M-100
كابینت باتری SBC48M-65
كابینت باتری SBC48M-65AH-CHR
كابینت باتری SBC48-26
كابینت باتری SBC48-40
كابینت باتری SBC48-17-P
96 ولتی
كابینت باتری SBC96/42CHR-M-6P
كابینت باتری SBC96/42-M-6P
كابینت باتری SBC96/28-M-6P
كابینت باتری SBC96/28 CHR -M-6P
كابینت باتری SBC96/18 CHR -M-6P
كابینت باتری SBC96/09 M-RT-6P
كابینت باتری SBM8P22
240 ولتی
كابینت باتری SBC209-RM-BLK
كابینت باتری SBC240/28CHR-M
كابینت باتری SBC240/42CHR-M
استابیلایزر
مدل STB12000M
مدل STB25R
مدل STB2000E
مدل Farapower253
ترانس اتوماتیك فاراتل
مدل AVR32F
مدل AVR25C
مدل AVR40E
مدل DigiPower6
تجهیزات جانبی یو پی اس
ترانس های ایزوله
ITR10000PRO
ITR3000PRO-RT
ITR6000PRO
تابلوی BY PASS
سخت افزاهای مدیریت یو پی اس ها
نرم افزار های فاراتل
نرم افزار UpsWingPro برای سیستم عامل ویندوز
نرم افزار UpsWingPro برای سیستم عامل های غیر ویندوزی
License Cardبرای UPSwing Pro تحت Linux
License Cardبرای UPSwing Pro تحت SCO Unix
License Cardبرای UPSwing Pro تحت SCO Unix Ware
License Cardبرای UPSwing Pro تحت Free BSD
License Cardبرای UPSwing Pro تحت SUN Solaris
License Cardبرای UPSwing Pro تحت OS/2
License Cardبرای UPSwing Plus تحت Novell
نرم افزار UPSwing Pro Netshut
License Cardبرای  Netshutتحت Linux
License Cardبرای  Netshutتحت SCO Unix
License Cardبرای  Netshutتحت SCO Unix Ware
License Cardبرای  Netshutتحت Free BSD
License Cardبرای  Netshutتحت SUN Solaris
License Cardبرای  Netshutتحت OS/2
License Cardبرای  Netshutتحت Novell
نرم افزار فارا مانیتور
راهكارها
سیستم های كامپیوتری
سیستم نوبت دهی
شبكه كامپیوتری
دیتا سنتر
سرور
كیوسك اطلاع رسانی
سیستم های مخابراتی
شبكه مخابراتی
مركز تلفن
VSAT
ابزار دقیق و اندازه گیری
باسكول
PLC
CNC
سیستم های پزشكی
سونوگرافی
تجهیزات آزمایشگاهی
تجهیزات اتاق عمل
یونیت دندان پزشكی
سیستم های خانگی
كامپوترهای شخصی و كنسولهای بازی
یخچال خانگی
لوازم صوتی و تصویری
حفاظت كل ساختمان
سیستم های بانكی
ATM
شبكه های شعب
سیستم های نظارت و كنترل
سیستم نظارت تصویری
سیستم نظارت فیریكی
كاربری های عمومی
ماشینهای اداری
دربهای اتوماتیك
مدیریت هوشمند ساختمان(BMS)
كولر گازی
نقشه سایت
ورود/عضویت
اخبار وتازه ها
سوالات متداول
Product
UPS
SFR
SFR3000-DT
SFR5000-DT-BLK
SDC
SDC1500S-RT
SDC1500S-RM-3U-LCD
SDC2000S-RT
SDC3000S-RT
SDC6000X-RT-3U
DSS
DSS1500X-RT
DSS2000X-RT
DSS3000X-RT-3KW
Cadillac
CAD10KX1-RT4U
CAD10KX3-RT4U
VENUS
VENUS1300
Battry
Sunnyway
12V9AH
12V28AH
12V42AH
12V65AH
12V100AH
CSB
CSB12/69WH
CSB12/232WH
CSB12/360WH
CSB12/555WH
CSB12/830WH
Battry Cabinet
48 V
SBC48M-100AH-CHR
SBC48M-100
SBC48M-65
SBC48M-65AH-CHR
SBC48-26
SBC48-40
SBC48-17-P
96 V
SBC96/42CHR-M-6P
SBC96/42-M-6P
SBC96/28-M-6P
SBC96/28 CHR -M-6P
SBC96/18 CHR -M-6P
SBC96/09 M-RT-6P
SBM8P22
240 V
SBC209-RM-BLK
SBC240/28CHR-M
SBC240/42CHR-M
Stabilizer
STB12000M
STB25R
STB2000E
Farapower253
AVR
AVR32F
AVR25C
AVR40E
DigiPower6
UPS Accessories
ITR
ITR10000PRO
ITR3000PRO-RT
ITR6000PRO
MBS
Accessories
Software
UpsWingPro For windiws
UpsWingPro For other os
License Card UPSwing Pro Linux
License Card UPSwing Pro SCO Unix
License Card UPSwing Pro SCO Unix Ware
License Card UPSwing Pro Free BSD
License Card UPSwing Pro SUN Solaris
License Card  UPSwing Pro OS/2
License Card  UPSwing Plus  Novell
UPSwing Pro Netshut
License Card Netshut Linux
License Card Netshut SCO Unix
License Card Netshut SCO Unix Ware
License Card Netshut Free BSD
License Card Netshut SUN Solaris
License Card Netshut OS/2
License Card Netshut Novell
FaraMonitor
Site Map

 
UPS (یو پی اس)

Battery Cabinet (کابینت باتری)

Battery (باتری)

تجهیزات جانبی یو پی اس

نظام مديريت كيفيت
 
» SFR » SDC » Cadillac » DSS » VENUS » SBC48V » SBC96V » SBC240 » MAC » ابزارهای مدیریت یو پی اس » ITR (ترانس ايزوله) » MBS (تابلوی بای‌پس)  

STB (استابیلایزر)

AVR (ترانس اتوماتیك)

نرم افزار
 
» STB12000µ » STB25R » STB2000 » Farapower253 » AVR32F » AVR25C » AVR40 » DigiPower6 » فارا مانیتور » UPSwingPro for Windows » UPSwingPro for other os » UPSwingPro Netshut